گروههای آموزشی جوانرود

شرح فعالیت ها و اخبار گروههای آموزشی جوانرود

گروههای آموزشی جوانرود - صدور تقدیرنامه برای همکاران

عظیمی
گروههای آموزشی جوانرود شرح فعالیت ها و اخبار گروههای آموزشی جوانرود

صدور تقدیرنامه برای همکاران

صابر احمدیان -  محمدشریف صبوری فرشاد حسینی صالح حق دوست محمد مراد رحمانی- اکبر محمدیان ولی رمضانی عبدالناصر عبدالهی کیهان رازیانی برزان محسنی عبدالرحمان طاهری لیلا غریبی طائب محمد زاده محترم محمودی ثریا فتحی همیلا قادری حرمت عینی تبار چنور عظیمی گلاویژ خدری- کریم فریدی  علی حبیبی- آمنه عبدالهی-  حمیده موسی زاده- مظفر زارعی لبنی-  فریده محمدی-  سمیه  مردانی- ادریس ابراهیمی- سعدی قادری- منصور صادقی-  خداداد نصیری-  محمد سارایی- محمد خسروی- یحیی امینی- علی میرزایی- علی محمودی قادر مرادی سمیه قمریان آرزو محمدی -  جوهر سلیمانی

ابتدایی

شمسی فتحی- زینب صولی- ثویبه کاکایی- فریده سنجابی- سمیه مردانی- قطعه کرمی- پروین کاظمی- فرشته ولدی- شلیر ربیعی- یسرا توفیقی- رعنا امینی- عایشه کریمی- سمیه قمریان- کبری عبدی- بدری قادری- شیدا فیض الهی- نهیه صیادی- سهیلا باباخان زاده- سمیره میری- رضیه افتخاری- زهرا میری- فرزانه محمدزاده- نقره احمدی شاهینه- فرحناز مرادی- لیلا احمدی نسب- افسانه ازبر- ندا کرانی- حیدر ویسی- علی افتخاری- رحمت اله علیخانی- صباح زائبی گلاویژ احمدی- فریده برزگر- عالیه فخری- گلاویژ مسعودی- شب بو ملاح آمنه مرادپور- عطیه محمدی- مریم قیطولی- مهتاب رحمانی- آرزو محمدی- افسانه خسروی- محبوبه میر احمدی- فرزانه رحمانی- پریسا رستمی- ایران سلیمانی پور- مریم میری- پروانه منوچهری- سندوس کریمی- سمیه قمری- فرشته احمدی- عبدالله محمدیان- فریدون مطاعی سلیم قادری ارسلان عظیمی

جشنواره جابر بن حیان

فرشته پرهیزگار- زینب محمدنژاد - ابراهیم یزدانی- فریده مرادی -  فاتح صحرایی- کاوه قنبری لایق مرادی - عبدالرحیم سلیمانی محمد امین رحمانی حاتم عبداله زاده محمد علی مطاعی

دینی و عربی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راهنمایی

 

 

 

 

محمد صالح احمدی-  لطف اله کرمی فرامرز نوری- محمد امینی فرشته ویسی

ادبیات فارسی

حسیم مرادی- برهان عباسی-  محمدرئوف صادقی- احمدرستمی- حسن طاهری - جوهر مرادی - گلاویژ کردپور- سهیلا امیری - بنیامین رحمانی- احمد فیض الهی حسین عزیزی

زبان انگلیسی

عبدالسلام عبدالهی- محمدهادی مرادی یکتا -  تانیا مشکینی- گلاویژهاشمیان - روناک رحمانی- ناهید خدابخشیان- حیدر مرادی - محمود داودی زاده - محمد حسن زاده ناهید مرادی - کریم عظیمی محمد رئوف فتاحی یوسف محمدی خوب امیر حسین زاده

حرفه و فن

ایوب میرزاییان- برهان مرادی رحمان جعفر پور هدایت اله قادری- فرزانه مرادی

علوم اجتماعی

لطیف بابایی- شهین محمودی- جوهر ظاهری- فوزیه سارایی- احسن رحیمی نژاد-  مرضیه امینی محمد عزیز صالحی- نسرین لطفی جو فریده براتی- یاور یعقوبی- عزیز محمدی- منصور محمود زاده ربابه رحیمی

علوم تجربی

حسین قادری- فاطمه موسی زاده- زهرا اعتمادی ایوب مرادی احمد ابراهیمی تبار- عفت قادری

ریاضی

پروانه احمدی خسرو ولی زاده -

تربیت بدنی

محمدعزیز مرادی- ادریس خسروی زاده -

هنر

کبری صفری سعید مرادی علی محمدی

فلسفه و منطق

 

 

 

 

 

 

 

 

متوسطه

 

 

 

علی اصغر تبر دار- اختر ویسی اقبال رمضانی

الهیات

بختیارمنوچهری نسرین امیری محمد زاهد سعیدی تبار

ادبیات

رقیه هوشنگی محمد نرگسی خسرو سلیمانی

انگلیسی

مختار محمودیان محمد رحیم عباس زاده محمد طاهر گلی زاده

ریاضی

محمود جوانرودی ربابه قادری جبار عزیزیان فایق مرادی

فیزیک

بهمن فتاحی بهرام ویسی امیر کریمی

شیمی

صغری عزیزی -  علی صیدی بهرام محمدی

زیست شناسی

امین شکوری خالد شکوری محمد یعقوبی

عربی

جمال صیادی صلاح حسینی

جغرافیا

کلثوم نادریمولود ساسلیآمنه صدیقیرمضان رضایی فاطمه فرخی رادامیر محمد مرادی حیدر کزازی- فریده محمدی

تربیت بدنی

سحر مرادی- یعقوب سلیمی- مدینه حمیدی -  صالح حق دوست پرویز نادر پور- کامل ویسی اکبر محمدیان- کژال عبدی وبلور عبدی مرضیه صوفی

همکاران

 

 

پژوهشگاه

سحر عبدالهی کردستان حسین صالح کیانا حبیبی کیمیا حبیبی مژده محمدی

دانش آموزی

عمر موسی زاده- آمنه همه خانی- نورالدین مجیدی نیا- عظم نوری- فرج فتحی- حیدر مرادی- شیوا ویسی نژاد- مهدی خدامرادی مهدی مرادی ساوجبلاغی-  فاطمه سارایی- نسرین قیطولی- حشمت مرادی- آذر خرمی- فرشته برجی- عارف عظیمی- شهناز پرافشایی- عزت ظاهری- فرامرز پژوهی- وزیر پسندی- گلاله کریمی- شیوا قادری- احمدعلی محمدی- سعداله رستمی- حسیبه فریدی- فانوس کیانی- عطا رحمانی- انور امامی- فوزیه عابدی محمدتقی رستمی الهه امیری باوندپور- عبدالکریم ویسی- هادی تیموری- سعدی خدامرادی- خسرو امامی

مدیران و معاونین مدارستاريخ : شنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۲ | 15:51 | نویسنده : عظیمی |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.